loader

Franšiza

Šta je Franšizing?

Franšizing je oblik poslovnog udruživanja u kome jedno pravno lice drugom pravnom licu daje za određeni period i plaćanje:

 • Pravo na upotrebu imena trgovačkog brenda i patenta,
 • Ključne komponente poslovnog sastava (oprema, nameštaj, korporativni identitet, software i dr.),
 • Pravo da prodaje trgovačku robu ili vrši usluge,
 • Trgovačka roba,
 • Know-How (obuhvata celokupno sve nepatentirane praktične informacije),
 • Edukaciju,
 • Potporu pre i posle otvaranja franšize (pomoć kod izrade poslovnog plana, plan poslovanja (marketinga) i prodajnih aktivnosti, oprema poslovnih prostora, biranje kadrova, marketinških aktivnosti i ostalih aktivnosti),
 • Konstantan razvoj i poboljšanje poslovanja.

Zašto Fabrika Ukusa

Fabrika Ukusa predstavlja jedinstveni poslovni koncept proizvodnje, promocije i prodaje rućno izradjenih čokoladnih proizvoda vrhunskog kvaliteta, smrznutog jogurta, cedjenih prirodnih napitaka i ostalog pratećeg asortimana. Pronašli smo nišu na tržištu i sa velikom ljubavlju razvili najprepoznatljiviji brand smrznutog jogurta i ručne proizvodnje čokoladnih proizvoda, na ovim prostorima. Fabrika Ukusa predstavlja sinonim za hedonizam, prestiž, luksuz...

Franšizni koncept Fabrika Ukusa zasnovan je na sledecim vrednostima:

 • stalno proučavamo potrebe naših postojećih i budućih kupaca da bismo ih razumeli i njima se prilagodili;
 • maksimalno se trudimo da ispunjavamo zahteve kupaca, težeći da ih prevaziđemo kada je god to moguće, da bismo doprineli njihovom maksimalnom zadovoljstvu;
 • sve odluke koje donosimo baziraju se samo na analizama adekvatnih podataka i proverenim činjenicama;
 • Kontinuirano usavršavanje postojećih i razvoj novih proizvoda;
 • Visoka fleksibilnost i sposobnost brzog ispunjavanja najkomplikovanijih tržišnih zahteva;
 • kontinuirana modernizacija opreme i obuke kadrova;
 • dosledne kontrole proizvoda i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje potpuno ispunjavanje zahteva korisnika i svih odgovarajućih propisa i eleminisanje rizika po bezbednost i zdravlje ljudi;
 • Verovatno najbolji odnos cena/kvalitet u Evropi;
 • Moderan pristup tradicionalnom zanatu.

Franšizna ponuda

Adore Chocolat franšizni koncept obuhvata:

 • Pravo na korišćenje dokazanog i uspešnog Adore Chocolat metoda rada;
 • Detaljan trening, obuke i kontinuiranu podršku u poslovanju;
 • Kontinuiranu menadžment i marketing podršku;
 • Adore Chocolat franšizni priručnik koji sadrži celokupan know-how i poslovno iskustvo;
 • Prilagođenu web stranicu;
 • Pomoć u projektovanju i dizajniranju maloprodajnog objekta;
 • Personalizovani poslovni Informacioni sistem;
 • Kvartalno poslovno i finansijsko izveštavanje kako bi bili sigurni da ste na pravom putu;
 • Pomoć u regrutaciji i selekciji zaposlenih;

Fabrika ukusa franšizni koncept obuhvata:

 • Pravo na korišćenje dokazanog i uspešnog metoda rada;
 • Detaljan trening, obuke i kontinuiranu podršku u poslovanju;
 • Kontinuiranu menadžment i marketing podršku;
 • Prilagođenu web stranicu;
 • Pomoć u projektovanju i dizajniranju maloprodajnog objekta
 • Kvartalno poslovno i finansijsko izveštavanje kako bi bili sigurni da ste na pravom putu;
 • Pomoć u regrutaciji i selekciji zaposlenih;

Cena 5000,00eur za teritoriju Crne Gore, 10.000,00EUR za inostrana tržišta.

Investicija

Ukupna investicija u franšizni maloprodajni objekat zavisi od: veličine, objekta, lokacije i mnogo drugih posebnih faktora. Kako bi Vam približili i okvirno predstavili ukupna ulaganja predstavljamo Vam približan obračun investicionih troškova:

R.B. Opis troškova Iznos EUR
1. Naknada za pristupanje franšiznom konceptu 5000,00 – 10000,00
2. Neophodna oprema za rad 5000,00 – 15000,00
3. Neophodno renoviranje poslovnog prostora 6000,00 – 10000,00
4. Prvo punjenje maloprodajnog objekta 2000,00
5. Neophodna obrtna sredstva za rad 5000,00

Dobrodošli u Vaš budući posao.